راندمان تصفیه سپتیک تانک

محدوده

جدول سرانه تولید فاضلاب
ردیف محل

واحد

محدوده

مقدار معمول
لیتر در روز
1 واحدهای مسکونی شهری نفر 80-150 120
2 ویلاهای تفریحی نفر 120-200 150
3 ساختمان های اداری نفر پرسنل 8 ساعته 30-60 50
نفر پرسنل 24 ساعته 70-100 90
4

کارخانه ها و کارگاه های
صنعتی

نفر کارگر 8 ساعته 30-60 50

نفر کارگر 8 ساعته
با استحمام

90-120 110
5 کارگاه های ساختمانی نفر پرسنل 8 ساعته 40-80 60
نفر پرسنل 24 ساعته 80-120 100
6 سرویس بهداشتی عمومی (نفر (بدون فلاش تانک 5-12 7
(نفر (با فلاش تانک 12-20 15

       بطورکلی سپتیک تانک یک روش برای پیش تصفیه فاضلاب است که می تواند بصورت موثری لجن، مواد قابل ته نشینی، روغن و چربی را حذف نماید. حذف این مواد در نهایت به کاهش بارآلودگی فاضلاب از جمله کاهش میزان BOD5 و COD منجر خواهد شد.

 

سپتیک تانک چیست؟

مکانیزم عملکرد سپتیک تانک

موارد کاربرد سپتیک تانک

راندمان سپتیک تانک

انواع سپتیک تانک

طراحی و محاسبه ظرفیت سپتیک تانک

روش نصب سپتیک تانک

1000 کاراکتر باقیمانده است


پربازدیدترین مقالات