فرآیندهای تصفیه فاضلاب

 

فرآیندهای تصفیه فاضلاب : حذف مواد آلاینده از فاضلاب به کمک فرآِیندهای بسیار متنوعی به انجام می رسد.

بر این اساس فرآیندهای تصفیه فاضلاب را به سه دسته اصلی زیر تقسیم می نمایند:

1- فرآیندهای فیزیکی

2- فرآیندهای شیمیایی

3- فرآیندهای بیولوژیکی

 

فرآیندهای فیزیکی تصفیه فاضلاب

به فرآیندهايي كه در آن براي جداسازي و حذف مواد آلاينده از نيروها و مكانيزم هاي فيزيكي استفاده مي شود، فرآیندهاي فيزيكي مي گويند. برخي از فرآیندها مانند آشغالگيري، دانه گيري، ته نشيني و فيلتراسيون از جمله فرآیندهاي فيزيكي تصفية فاضلاب هستند.

ویژگیهای اصلی فرآیندهای فیزیکی تصفیه فاضلاب عبارتند از:

1- معمولاً نسبت به فرآیندهای شیمیایی و بیولوژیکی بسیار کم هزینه و مقرون به صرفه هستند.
2- حساسیت آنها نسبت به دما و pH کم است.
3- نسبت به نوسانات کیفیت فاضلاب مقاوم هستند.
4- نیاز به بهره برداران با دانش و تجربه بالا ندارند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص فرآیندهای فیزیکی می توانید به لینک های زیر مراجعه فرمایید. 

1- آشغالگیری

2- دانه گیری

3- ته نشینی (زلال سازی)

4- شناورسازی ثقلی (چربیگیری)

5- شناورسازی به روش API

6- شناورسازی به روش DAF

7- فیلتراسیون

8- جذب سطحی 

 فرآیندهای شیمیایی تصفیه فاضلاب :

در برخی از موارد جهت حذف مواد آلاینده در فاضلاب لازم است که از یک فرایند شیمیایی استفاده شود. از این رو به روشهایی که در آنها از فرایند های شیمیایی جهت تصفیه بکار برده می شود، روشهای شیمیایی تصفیه فاضلاب می گویند. چنین روشهایی گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیر مستقیم سبب جداسازی مواد آلاینده از فاضلاب می گردند. تنظیم pH، انعقاد و لخته سازی، ترسیب شیمیایی و اکسیداسیون نمونه های از روشهایی شیمیایی تصفیه فاضلاب می باشند.

1- تنظیم pH

2- خنثی سازی

3- انعقاد و لخته سازی

4- ترسیب شیمیایی

5- اکسیداسیون شیمیایی

 

فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

روشی را که در آن برای تصفیه فاضلاب از میکروارگانیسم ها و فرایند های بیولوژیکی مرتبط با آنها استفاده شده باشد، روش بیولوژیکی تصفیه فاضلاب می گویند. میکروارگانیسم ها و به خصوص باکتریها هر یک در شرایط محیطی خاصی قادر به فعالیت و ادامه حیات می باشند. بطوریکه برخی از آنها در حضور اکسیژن و برخی دیگر در غیاب اکسیژن می توانند فعالیتهای حیاتی داشته باشند. بر همین اساس روشهای بیولوژیکی را از نظر حضور و یا عدم حضور اکسیژن در فرآیند به دو دسته کلی روشهای هوازی و بی هوازی تقسیم بندی می نمایند.

روشهایی چون لجن فعال، لجن فعال با هوا دهی گسترده، RBC و صافی های چکنده از جمله روشهایی هوازی و روشهایی مانند UASB و ASBR از جمله روشهای بی هوازی بیولوژیکی تصفیه فاضلاب هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مشخصات و طراحی فرآیندهای بیولوژیکی به لینک های زیر مراجعه فرمایید.

1- لجن فعال (AS)

2- لجن فعال با اختلاط کامل

3- لجن فعال متعارفی

 

10- RBC

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


پربازدیدترین مقالات