فرآیند ته نشینی

    ذرات معلق یکی از مهمترین آلاینده های انواع فاضلاب ها هستند که یکی از بهترین روش های حذف آنها استفاده از فرآیند ته نشینی است. فرآیند ته نشینی یک فرآیند فیزیکی است که طی آن ذرات معلقی که دارای چگالی بیشتری نسبت به آب هستند، تحت اثر نیروی جاذبه به سمت پایین سقوط کرده و از جریان فاضلاب حذف می شوند. سقوط ذرات و تجمع آنها در کف باعث زلال شدن فاضلاب شده که به همین علت گاهی به این فرآیند ((زلال سازی)) نیز گفته می شود.
    در تصفیه فاضلاب از فرآیند ته نشینی برای جداسازی انواع دانه ها، ذرات معلق، لخته های میکروبی، تغلیظ لجن و لخته های ناشی از ترسیب شیمیایی استفاده می شود. به علت سادگی مکانیزم عملکرد، فرآیند ته نشینی یک فرآیند کم هزینه برای جداسازی انواع ذرات معلق و لخته ها است. از این رو در سیستم های تصفیه فاضلاب معمولاً یکی از واحدهای اولیه در خط تصفیه واحد ته نشینی است. به کمک فرآیند ته نشینی می توان بخشی از آلاینده های معلق فاضلاب را با هزینه بسیارکمی نسبت به سایر روش ها حذف نمود

Gravatar
علي عليخاني
ته نشيني
لطفا توضيحات ته نشيني قيد شود
0

1000 کاراکتر باقیمانده است