پکیج تزریق مواد شیمیایی

      به منظور ضدعفونی کردن (گندزدایی) بسیاری از پساب ها از کلر و ترکیبات آن استفاده می شود. هیپوکلریت کلسیم (کلرجامد) یکی از متداول ترین آنهاست. برای تزریق این ماده به آب ابتدا این ماده با آب مخلوط شده و سپس محلول تهیه شده به آب یا پساب تزریق می شود.

     سیستم تزریق شامل تانک تهیه محلول، پمپ تزریق و همزن تانک محلول می باشد. لوتوس پکیج هایی را که شامل کلیه تجهیزات لازم جهت تزریق هیپوکلریت کلسیم را در ظرفیتهای مختلف تولید و عرضه می نماید که مشخصات فنی آنها در جداول ذیل آمده است.

   

جدول مشخصات عمومی پکیج های تزریق مواد شیمیایی
ظرفیت تزریق
0.1-100 لیتر بر ساعت
نوع همزن
مکانیکی
جنس تانک محلول
پلی اتیلن
نوع پمپ تزریق
دیافراگمی
اجزاء و متعلقات تانک ذخیره ماده شیمیایی، همزن تانک، پمپ تزریق (دوزینگ پمپ)، شاسی، تابلوبرق
جدول مشخصات فنی پکیج های کلرزنی
ردیف مدل ظرفیت پمپ تزریق

ابعاد

ارتفاع شفت همزن

توان همزن

حجم تانک محلول

lit/hr lit/day cm cm w lit
1 ED_PCHM_005 5 120 65*65*110 50 120 100
2 ED_PCHM_010 10 240 85*85*125 70 120 300
3 ED_PCHM_020 20 480 110*110*130 100 250 500
4 ED_PCHM_050 50 1200 125*125*170 100 320 1000
5 ED_PCHM_100 100 2400 155*155*190 120 540 2000