فرآیند تثبیت تماسی (CSAS)

      در این فرآیند از دو مخزن تماس و تثبیت برای انجام فعالیت­ های بیولوژیکی استفاده می­ شود. همانطور که در شکل مقابل نشان داده شده است،  فاضلاب پس از ته­ نشینی اولیه ابتدا وارد مخزن تماس شده و در دسترس باکتری­­ ها قرار می­ گیرد. زمان ماند فاضلاب در این مخزن نسبتاً کوتاه و در حدود 60 دقیقه است.

جدول1 : موارد کاربرد فرآیند تثبیت تماسی

ردیف موارد کاربرد

علت کاربرد

1 - بیمارستان ها و مراکز درمانی

- جلوگیری از رشد میکروارگانیسم های موثر در حجیم شدن لجن و به خصوص باکتری های رشته ای

      به منظور جلوگیری از رشد باکتری­ های رشته­ ای غلظت لجن مخزن تماس کمتر از مخزن تثبیت است. در مخزن تماس BODمحلول تجزیه شده و همچنین کلوئیدها و مواد معلق جذب لخته میکروارگانیسم­ ها می­ شوند تا در مخزن تثبیت تجزیه گردند

      با تنظیم دبی لجن برگشتی، در مخزن تثبیت غلظت باکتری­ها افزایش می­ یابد. به سبب آنکه غلظت باکتری­ ها در فرآیند تثبیت تماسی بیش از غلظت مورد استفاده در فرآیندهای لجن فعال متعارفی است، حجم مورد نیاز برای مخزن هوادهی کاهش پیدا می­ کند.

در جدول 1 موارد کاربرد فرآیند تثبیت تماسی به همراه علت کاربرد آن آمده است.

در فرآیند تثبیت تماسی اگر حجم کافی در مخزن تثبیت فراهم گردد تا سن بالای لجن قابل دستیابی باشد، امکان انجام نیتریفیکاسیون نیز در این فرایند وجود خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع فرآیندهای لجن فعال می توانید به لینک های زیر مراجعه فرمایید.

 

1- فرآیند لجن فعال با اختلاط کامل (CMAS)

2- فرآیند لجن فعال متعارفی با جریان قالبی (CPFAS)

3- فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS)

4- فرآیند لجن فعال با تثبیت تماسی (CSAS)

5- فرآیند رئاکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

6- فرآیند رئاکتور بیولوژیکی غشایی (MBR)

 

محدوده