فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده

فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده نوعي اصلاح شده از فرآیند لجن فعال متعارفي است. در اين فرآیند مخزن ته-نشینی اولیه حذف شده و با افزايش زمان ماند و كاستن از مقدار بارگذاري آلي سيستم، مقدار لجن توليدي به صورت قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد. اين تغيير باعث مي شود كه حجم مخزن هوادهي حدود 2 تا 4 برابر بيشتر از فرآیند لجن فعال متعارفي باشد كه بدين سبب مقاومت سيستم نسبت به تغييرات كيفي و كمي فاضلاب ورودي افزایش مي يابد. همچنین زمان ماند بالا در این فرآیند باعث می شود که حجم لجن تولیدی به مقدار قابل ملاحظه ای از فرآیند لجن فعال متعارفی کمتر باشد.
در شکل 4-3 فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده نشان داده شده است.

مزایای فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده نسبت به لجن فعال متعارفی عبارتند از:
    1- به علت بالا بودن سن لجن و نسبت  F/M  پایین، لجن بسیار کمتری تولید می شود.
    2- چون در این فرآیند حجم مخزن هوادهی بزرگتر می شود، تغییرات و نوسانات کیفیت فاضلاب ورودی تأثیر کمتری بر روی سیستم داشته و مقاومت سیستم نسبت به این تغییرات بیشتر خواهد بود.

    3- به دلیل مقاومت بیشتر در برابر تغییرات ناگهانی در کیفیت و مقدار فاضلاب ورودی برای استفاده از جوامع و ظرفیتهای کوچک به خصوص پکیج های تصفیه بسیار مناسب است.
    4- در این فرآیند عملیات هضم لجن نیز به انجام رسیده و مانند فرآیند لجن فعال متعارفی نیازی به تأسیسات اضافی برای هضم جداگانه لجن وجود ندارد.

استفاده از فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS) برای تصفیه فاضلاب در شرایط زیر می تواند بهترین کارایی را در استفاده از این فرآیند به دنبال داشته باشد. این شرایط عبارتند از:
1- نسبت BOD5 به COD فاضلاب بیشتر از 5/0 باشد.
2- مقدار COD فاضلاب کمتر از 1000 میلیگرم در لیتر باشد.
3- حجم فاضلاب روزانه 500- 10 مترمکعب در شبانه روز باشد.
4- تهیه و نصب تجهیزات هضم و پردازش لجن در برابر افزایش ماند هوادهی مقرون به صرفه نباشد.
5- امکان بروز نوسان در دبی و کیفیت فاضلاب ورودی وجود داشته باشد.
6- چنانچه در نظر باشد که لجن مازاد سیستم بصورت کاملا تثبیت شده بوده و نیاز به تجهیزات هضم و پردازش لجن وجود نداشته باشد.

با توجه به شرایط گفته شده از فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS) برای تصفیه انواع فاضلابهای بهداشتی با ظرفیت کمتر از 500 مترمکعب در شبانه روز استفاده می شود. به ویژه این فرآیند بهترین گزینه برای استفاده در پکیج-های پرتابل تصفیه فاضلاب های بهداشتی است.

برخی از مزایای استفاده از این فرآیند در پکیج های پرتابل تصفیه فاضلاب بهداشتی عبارتند از:

- راندمان بسیار بالا در تصفیه فاضلاب (بیش از 90 درصد)
2- مقاومت بسیار خوب این فرآیند در برابر نوسانات در کیفیت و دبی فاضلاب ورودی
3- تولید لجن مازاد بسیار کم نسبت به سایر فرآیندهای هوازی
4- حساسیت کمتر نسبت به بهره برداری و در نتیجه سهولت بیشتر در بهره برداری از سیستم
5- عدم تولید بوهای نامطبوع در زمان بهره برداری
6- عدم نیاز به تجهیزات خاص و انحصاری

در جدول 4-2 موارد کاربرد فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS)به همراه علت کاربرد آن آمده است.

جدول4-2 : موارد کاربرد فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS)

ردیف موارد کاربرد

علت کاربرد

1 - پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی در مجتمع های مسکونی، اقامتی، تفریحی

- راندمان بسیار بالا در تصفیه فاضلاب


- مقاومت بالا در برابر نوسانات در کیفیت و مقدار فاضلاب ورودی


- تولید لجن بسیار کمتر از نوع متعارفی


- حساسیت کمتر نسبت به کیفیت بهره برداری در مقایسه با فرآیند لجن فعال متعارفی


- تولید لجن تثبیت شده

2 - بیمارستان ها و مراکز درمانی
3 - تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های صنعتی
4 - تصفیه فاضلاب بهداشتی کمپ های کارگری در پروژه های ساختمانی و عمرانی
5 - ساختمان های اداری
6 - صنایع لبنی
7 - صنایع غذایی
8 - صنایع تولید کاغذ و مقوا