پکیج کلرزنی

      به منظور ضدعفونی کردن (گندزدایی) بسیاری از پساب ها از کلر و ترکیبات آن استفاده می شود. هیپوکلریت کلسیم (کلرجامد) یکی از متداول ترین آنهاست. برای تزریق این ماده به آب ابتدا این ماده با آب مخلوط شده و سپس محلول تهیه شده به آب یا پساب تزریق می شود.

     سیستم تزریق شامل تانک تهیه محلول، پمپ تزریق و همزن تانک محلول می باشد. لوتوس پکیج هایی را که شامل کلیه تجهیزات لازم جهت تزریق هیپوکلریت کلسیم را در ظرفیتهای مختلف تولید و عرضه می نماید که مشخصات فنی آنها در جداول ذیل آمده است.

   

جدول مشخصات عمومی پکیج های کلرزنی
ظرفیت تزریق
0.1-50 لیتر بر ساعت
نوع همزن
مکانیکی
جنس تانک محلول
پلی اتیلن
نوع پمپ تزریق
دیافراگمی
اجزاء و متعلقات تانک محلول، همزن تانک، پمپ تزریق (دوزینگ پمپ)، شاسی، تابلوبرق
جدول مشخصات فنی پکیج های کلرزنی
ردیف مدل ظرفیت پمپ تزریق

ابعاد

فشار تزریق

توان همزن

حجم تانک محلول

lit/hr lit/day cm bar w lit
1 ED-PHCC-005 0.1-5 2.4-120 75×65×135 7 90-120 200
2 ED-PHCC-010 0.2-10 4.8-240 80×75×140 5 90-120 300
3 ED-PHCC-020 0.4-20 9.6-480 100×90×155 5 90-120 500
4 ED-PHCC-050 1.0-50 24-1200 125×115×220 3 90-120 1500