پروژه ها

 

شرح

1

کارفرما: شرکت قطعات توربین شهریار (وابسته به وزارت نیرو) - تهران، شهریور 1394

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه قطعات توربین شهریار به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 30 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- تهیه لوله و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب به طول 847 متر
- تهیه و نصب 29 حلقه منهول بتنی خط انتقال فاضلاب
- طراحی و ساخت فونداسیون پیش ساخته بتنی پکیج تصفیه فاضلاب
- تهیه و نصب یک دستگاه ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 10 متر مکعب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 30 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

 

2

کارفرما: شرکت ابنیه فنی تهران (سهامی خاص) - کاشان، مرداد 1394

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی ندامتگاه 750 نفری کاشان به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 200 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- 1دستگاه چربیگیر آشپزخانه به ظرفیت 15 متر مکعب
- 1 دستگاه ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 60 متر مکعب
- تسطیح و اجرای فونداسیون بتنی مسلح پکیج تصفیه فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 200 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز در سه قطعه هوادهی و یک قطعه ته نشینی، کلرزنی و هاضم لجن
- اتاقک نصب تجهیزات و کنترل و فرمان سیستم انتقال و تصفیه فاضلاب

 

3

کارفرما: شرکت فولاد کوهپایه - اصفهان، مرداد 1394

مشاوره و طراحی پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه فولاد کوهپایه به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت

 

4

کارفرما: بیمارستان پوست رازی - حسن آباد تهران، اردیبهشت 1394

اصلاح و بهینه سازی و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان پوست رازی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 130 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- تهیه و نصب یک دستگاه بلوئر (هواده) به ظرفیت 489 متر مکعب در ساعت
- تهیه و نصب خطوط انتقال هوای جدید با دیفیوزرهای دیسکی حباب ریز
- تهیه و نصب ایرلیفت پمپ های لجن بیولوژیکی
- تهیه و نصب اسکیمر مخزن ته نشینی
- راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب

 

5

کارفرما: شرکت کشت و صنعت روزان (سهامی خاص) - تهران، خرداد 1394

طراحی و نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دامپروری روزان به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 60 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- سپتیک تانک و ایستگاه پمپاژ
- تصفیه خانه بتنی فاضلاب صنعتی
- مخزن بتنی ذخیره پساب تصفیه شده

 

 6

کارفرما: شرکت اصفهان در - اصفهان، اردیبهشت 1394

مشاوره و طراحی پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخان اصفهان در به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز شامل:

- سپتیک تانک و ایستگاه پمپاژ
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز
- اتاقک نصب تجهیزات و کنترل و فرمان سیستم انتقال و تصفیه فاضلاب

 

کارفرما: موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - تهران، تیر 1393

 ساخت، نصب و راه اندازی سپتیک تانک های مجتمع رفاهی، ورزشی و آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شامل:
- 6 دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی به ظرفیت 5 متر مکعب
- 2 دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی به ظرفیت 6 متر مکعب
- 1 دستگاه سپتیک تانک پیش ساخته بتنی به ظرفیت 3 متر مکعب

 

 کارفرما: بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار - شهریار، اسفند 1392

ارتقاء و بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار به ظرفیت 130 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- تغییر سیستم هوادهی از نوع سطحی و عمقی
- افزایش حجم مخزن هوادهی با افزایش عمق موثر
- ساخت یک واحد مخزن ته نشینی جدید
- تهیه و نصب دو دستگاه هاضم هوازی لجن

 

 کارفرما: شرکت الکتروپیک (سهامی خاص) - تهران، اسفند 1392

بهینه سازی و تعمیرات اساسی و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه الکتروپیک به ظرفیت 10 متر مکعب در شبانه روز شامل تبدیل سیستم RBC به لجن فعال با هوادهی گسترده از طریق هوادهی عمقی

 

10 

 کارفرما: شرکت تولیدی چینی بهداشتی کسری (سهامی خاص) - یزد، بهمن 1392

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه تولیدی چینی بهداشتی کسری به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 12 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- 1 دستگاه ایستگاه پمپاژ
- خط تحت فشار انتقال فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز
- اتاقک نصب تجهیزات و کنترل و فرمان سیستم انتقال و تصفیه فاضلاب

 

11 

 کارفرما: شرکت نوش آذر (سهامی خاص) - منطقه صنعتی اسماعیل آباد تهران، بهمن 1392

طراحی، ساخت و نصب پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه روغن پامچال به روش شناورسازی با هوای محلول (DAF) به ظرفیت 200 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- ایستگاه پمپاژ فاضلاب
- سیستم تنظیم pH و تزریق مواد شیمیایی
- واحد تولید و انتقال هوای محلول
- واحد جداسازی و انتقال چربی

 

12 

 کارفرما: شرکت سرمایه گذاری زمین و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) - تهران، آذر 1392

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان نیایش به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز به ظرفیت 60 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- 6 دستگاه ایستگاه پمپاژ با کلیه تجهیزات شامل آشغالگیر و تجهیزات پمپاژ فاضلاب
- خطوط تحت فشار انتقال فاضلاب به طول 190 متر
- طراحی و ساخت فونداسیون پیش ساخته بتنی پکیج تصفیه فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 60 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز
- اتاقک نصب تجهیزات و کنترل و فرمان سیستم انتقال و تصفیه فاضلاب

 

13 

 کارفرما: شهرداری ساوه - ساوه، شهریور 1392

نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی مجتمع خدمات بین راهی میدان امام حسین(ع) ساوه به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز

 

14 

 کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - اصفهان، اردیبهشت 1392

طراحی، ساخت و اجرای سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب اورژانس هسته ای بیمارستان فارابی شامل ایستگاه های پمپاژو مخازن ترسیب مواد شیمیایی

 

15 

 کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انبار نفت ساری - ساری، بهمن 1391

طراحی وتهیه نقشه های اجرایی فرآیند، سازه، مکانیک و برق سه دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب انبار نفت ساری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مطابق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی وآبیاری فضای سبز شامل:
- مخازن متعادل ساز و ایستگاه های پمپاژ اولیه
- پکیج های پلی اتیلنی تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش بیولوژیکی هوازی (لجن فعال با هوادهی گسترده)

 

16 

 کارفرما: شرکت مهندسین مشاور معماران چهار فصل هنر - سرخس، آذر 1391

طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فرآیند، سازه، مکانیک و برق سیستم انتقال وتصفیه فاضلاب شهرک مسکونی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران واقع در سرخس به ظرفیت 260 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- مخزن بتنی متعادل ساز و چربیگیر و ایستگاه پمپاژ اولیه
- تصفیه خانه بتنی به روش بیولوژیکی هوازی (لجن فعال با هوادهی گسترده)

 

17 

 کارفرما: شرکت گلوبال زغفران (سهامی خاص) - تربیت حیدریه، مرداد 1391

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه گلوبال زعفران (سهامی خاص) به روش لجن فعال با هوادهی گسترده به ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

 

18 

 کارفرما: کانون بازنشستگی شهرداری تهران - شیان تهران، تیر 1391

 بهینه سازی و تعمیرات اساسی و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی مجتمع پذیرایی شیان به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز شامل سیستم های چربیگیری، آشغالگیری، هوادهی و ته نشینی

 

19 

 کارفرما: شرکت ماشین سازی عابدی (سهامی خاص) - منطقه صنعتی هشتگرد، بهمن 1390

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه ماشین سازی عابدی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- سه دستگاه ایستگاه پمپاژ با کلیه تجهیزات شامل آشغالگیر و تجهیزات پمپاژ فاضلاب
- خطوط تحت فشار انتقال فاضلاب به طول 250 متر
- طراحی و ساخت فونداسیون پیش ساخته بتنی پکیج تصفیه فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

 

20 

 کارفرما: شرکت نوش آذر (سهامی خاص) - منطقه صنعتی اسماعیل آباد تهران، دی 1390

طراحی، ساخت و نصب پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه روغن و مارگارین پامچال به روش لجن فعال با هوادهی گسترده به ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

 

21 

 کارفرما: پالایشگاه شهید تند گویان تهران - پالایشگاه شهید تند گویان تهران، مهر 1390

 طراحی، ساخت و اجرای پکیج فایبرگلاس تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 7 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده مرکز بین المللی آموزشهای عملی آتش نشانی پالایشگاه شهید تندگویان تهران

 

22 

 کارفرما: شرکت خدمات کشتیرانی و سوخت رسانی ستاره قشم - جزیره قشم، شهریور 1390

 طراحی، ساخت و اجرای پکیج فایبرگلاس تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 7 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده کمپ پرسنل شرکت خدمات کشتیرانی و سوخت رسانی ستاره قشم

 

23 

 کارفرما: بنیاد شهید و امور ایثارگران - تهران، تیر 1390

مشاوره و طراحی ایستگاه پمپاژ، شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب و پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان روانپزشکی نیایش به ظرفیت 60 متر مکعب در شبانه روز

 
24

کارفرما: شرکت تحقیقات پیشرفته - خوی، مرداد 1390

طراحی و ساخت فیلتر شنی فلزی کارخانه سیمان خوی به ظرفیت 250 متر مکعب در شبانه روز

 

25

کارفرما: شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز - شهرک صنعتی بازنه اراک، تیر 1390

طراحی و ساخت و اجرای سیستم شناورسازی الکل صنعتی به روش شناورسازی ثقلی کارخانه صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز به ظرفیت 10 مترمکعب در شبانه روز

 

26

کارفرما: شرکت ایران گچ (سهامی عام) - کیلومتر 23 جاده خاوران، دی 1389

طراحی، ساخت و اجرای شبکه جمع آوری و پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه ایران گچ (سهامی عام) به ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- دو دستگاه ایستگاه پمپاژ بتنی با کلیه تجهیزات شامل آشغالگیر و تجهیزات پمپاژ فاضلاب
- خطوط تحت فشار انتقال فاضلاب به طول 160 متر
-مخزن متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ نهایی
- طراحی و ساخت فونداسیون بتنی پکیج تصفیه فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز
- مخزن بتنی پساب تصفیه شده به ظرفیت 30 متر مکعب

 

27

کارفرما: شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام) - کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، دی 1389

طراحی، ساخت و اجرای شبکه جمع آوری و پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه درخشان تهران (سهامی عام) به ظرفیت 15 متر مکعب در شبانه روز شامل:
- سه دستگاه ایستگاه پمپاژ بتنی با کلیه تجهیزات شامل آشغالگیر و تجهیزات پمپاژ فاضلاب
- خطوط تحت فشار انتقال فاضلاب به طول 260 متر
- طراحی و ساخت فونداسیون بتنی پکیج تصفیه فاضلاب
- پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 15 متر مکعب در شبانه روز به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز

 

28

کارفرما: شرکت نیوساد پارت - مشهد مقدس، آذر 1389

طراحي و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی شرکت نیوساد پارت جهت حذف روغن به ظرفیت 15 متر مکعب در روز با کارکرد همزمان (On line) در خط تولید کارخانه

 

29

کارفرما: گروه صنعتی وحدت- صالح آباد تهران، مرداد 1389

طراحی، ساخت و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی آبکاری گروه صنعتی وحدت به ظرفیت 3 متر مکعب در شبانه روز به روش فیزیکی و شیمیایی با کارکرد ناپیوسته (Batch)

 

30

کارفرما: بیمارستان صدر - تهران-بزرگراه صدر، تیر 1389

طراحی و انجام کارهای ساختمانی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بیمارستان صدر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران به ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز

 

 

 
فهرست خریداران سپتیک تانک و چربیگیرهای پلی اتیلنی
 

خریدار

تاریخ

تعداد

ظرفیت واحد
مترمکعب

ظرفیت کل
مترمکعب

محل اجرا

93

شرکت ابنیه فنی تهران (سهامی خاص) مرداد 1394 1 60 75 کاشان
1 15

92

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص) مرداد 1394 1 60 60 ماهشهر

91

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری اردیبهشت 1394 8 5 40 شهرکرد
90 شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) فروردین 1394 1 8 8 عسلویه
89  شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص)  فروردین 1394 1 2 2 سقز
88  شرکت سیرمان البرز (سهامی خاص)  فروردین 1394 1 5 5 شهرک صنعتی هشتگرد
87  شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس (پامیکو) اسفند 1393 1 6 6 بندر عباس
86  شرکت سپه ساختمان امید (سهامی خاص) اسفند 1393   1 12 12 تهران
85  دانشگاه الزهراء بهمن 1393  1 14 14 تهران
84  شرکت تعاونی دهیاران اردستان  دی 1393  2 8 16 روستای گونیان
83  شرکت داروگستر رازی (با مسئولیت محدود)  آذر 1393  1 3 3 بابل
82  شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)  آبان 1393  1 8 8 ماهشهر
81  شرکت ساسان (سهامی خاص)  آبان 1393  1 40 40 جاده قدیم کرج
80  شرکت قائم سازان (سهامی خاص)  مهر 1393 1 20 40 بندرعباس
79  شرکت جهاد دریا (سهامی خاص)  مهر 1393  1 10 10 بندر امام خمینی
78  شرکت مهندسی دوستدار زمین (سهامی خاص) شهریور 1393   2 60 120 بندرعباس
77  شرکت طرح و اجرای اسپادانا (سهامی خاص) شهریور 1393   1 5 11/5 اصفهان
3/5
1 3
76  شرکت ساسان (سهامی خاص) شهریور 1393  1 3 3 جاده قدیم کرج
75  شرکت تکناب (سهامی خاص) مرداد 1393   1 5 5 تهران
74  شرکت فر آذر آب (سهامی خاص) خرداد 1393   1 15 15 نظرآباد
73  شرکت پل فیلم (سهامی خاص)  خرداد 1393  1  5 5 اتوبان تهران - قزوین
72  شرکت مبنا نیرو (سهامی خاص)   بهمن 1392 2 10 20 چابهار
71  شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) بهمن 1392 5  30 تایباد
شرکت فولاد شرق کاوه 
2 10
70  شرکت راه و ریل دلتا (سهامی خاص)  دی 1392  2 3/8 7/6 تهران - دانشگاه الزهراء
69  شرکت پل فیلم (سهامی خاص)   دی 1392  1  2  2  اتوبان تهران - قزوین
68 اداره تأسیسات و ساختمان بانک سپه مهر 1392 1 5 5 تهران
67 شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) مهر 1392 2 8 16 ماهشهر
66 شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) مهر 1392 2 8 16 خواف
65 شرکت ارژن راه (سهامی خاص) مهر 1392 1 12 12 شهر سامان
64 شرکت عمران تهویه (سهامی خاص) مرداد 1392 1 12 12 شهرک صنعتی پرند
63 شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان تیر 1392 1 3 3 زنجان
62 شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) خرداد 1392 1 6 28 سیرجان
معدن گل گهر
1 10
1 12
61 شرکت ابتکار سازه ایرانیان (سهامی خاص) اردیبهشت 1392 1 5 5 تهران
60 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اردیبهشت 1392 4 70 280 بیمارستان فارابی
59 شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) اردیبهشت 1392 1 6 18 سیرجان
معدن گل گهر
1 12
58 شرکت ذوب گران رنگین فلز (سهامی خاص) اردیبهشت 1392 1 6 6 زنجان
57 شرکت دریا پترو سازه (سهامی خاص) اسفند 1391 1 5 5 نوشهر
56 شرکت اتانیر (احداث تأسیسات انتقال نیرو) بهمن 1391 1 10 10 پست 400 فیروزکوه
55 شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان بهمن 1391 1 10 10 زنجان
54 شرکت پایا رسانا (سهامی خاص) بهمن 1391 1 5 5 ماهشهر
53 شرکت آذرپژوهان اندیش (سهامی خاص) بهمن 1391 1 2 2 نیروگاه شیرکوه یزد
52 شرکت تولیدی و صنعتی فرآوند آسیا بهمن 1391 1 3 3 تاکستان
51 شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) دی 1391 1 8 8 عسلویه
50 شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) آذر 1391 2 6 22 سیرجان
1 10
49 شرکت مشاوران انرژی تهران آذر 1391 2 4 8 تهران
48 شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران آبان 1391 1 12 48 بندر خدمانی
پارس عسلویه
2 18
47 شرکت نیرپارس (گروه صنعتی مپنا) مهر 1391 1 15 20 عسلویه
فاز14
1 5
46 شرکت مهندسی و ساختمانی صنایع نفت شهریور 1391 2 30 60 دهلران (موسیان)
45 شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) شهریور 1391 1 5 5 ماهشهر
44 دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد خرم آباد مرداد 1391 1 40 40 خرم آباد
43 شرکت آیرما (سهامی خاص) تیر 1391 1 12 12 زنجان
42 شرکت ساختمانی کومار (سهامی خاص) تیر 1391 1 3 3 زنجان - سد گلابر
41 شرکت برج آوران (سهامی خاص) تیر 1391 1 12 12 تهران - میدان ونک
40 سازمان بازنشستگی شهرداری تهران تیر 1391 1 15 15 تهران - شیان
39 شرکت برنا بندر (سهامی خاص) خرداد 1391 1 3 10 بندر ماهشهر
1 7
38 اداره کل راه استان چهار محال و بختیاری  خرداد 1391  2  24  48 شهرکرد 
37 شرکت تعاونی کارکنان شورای نگهبان  خرداد 1391  2  70  140 تهران 
36 شرکت کران سازه (سهامی خاص) خرداد 1391   1  8  23 زاهدان 
 1  15
35 شرکت ساختمانی کومار (سهامی خاص)  اردیبهشت 1391  2  3  6 زنجان - سد گلابر 
34 شرکت فولاد ویان (سهامی خاص) اردیبهشت 1391  1  40  40 همدان 
33 شرکت آکام طرح (سهامی خاص)  فروردین 1391  1  12  12 درکه تهران 
32 گروه مشارکت عمراب - سدید  اسفند 1390  1  12  12 پالایشگاه آبادان 
31 شرکت امین ابنیه جم (سهامی خاص) بهمن 1390   1  8  8 فاز 1 پارس جنوبی 
30 شرکت رسم آرا (سهامی خاص) بهمن 1390   1  5  5 لنگرود 
29 شرکت پرشین تهویه (سهامی خاص)  دی 1390  1  3  3 تهران 
28 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  دی 1390  2  50  100  بندر بوشهر
27 شرکت تکسازان (سهامی خاص)  دی 1390  2  10  20  کرج
26 اداره تأسیسات و ساختمان بانک سپه  دی 1390  1  10  10 تهران (باشگاه کارکنان) 
25 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  دی 1390  2  50  100 بندرعباس 
24 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  دی 1390  1  3  3 بیمارستان نهم دی 
23 شرکت آذر پژوهان اندیش (سهامی خاص)  دی 1390  1  2  2 تهران 
22  شرکت دال بتن ایستا پارس (سهامی خاص) آذر 1390   1  3  3  مخزن آب پونک
21  شرکت راه صنعت فلات (سهامی خاص)  آذر 1390  1  10  10 تهران 
20  شرکت سازه گستر ثانی (سهامی خاص)  آذر 1390  1  40  40 تهران 
19  شرکت آریا پلاستیک ایرانیان (سهامی خاص)  آذر 1390  1  5  5 کرج 
18  مجتمع تجاری سیتی سنتر 1 قشم  آبان 1390  1  6  6  جزیره قشم
17  شرکت دریا پتروسازه (سهامی خاص) مهر 1390   1  6  6 دارخوین 
16  شرکت ماشین سازی ویژه (سهامی خاص) مهر 1390  3  4  12 سیرجان 
15  شرکت نیر پارس (گروه صنعتی مپنا)  شهریور 1390 4  19  76  کنگان
14  شرکت بنیاد صنعت خراسان (سهامی خاص) مرداد 1390   2  5  10  تربت حیدریه
13  اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری مرداد 1390   1  18  18  شهرکرد
12  شرکت پایندان (سهامی خاص) مرداد 1390   1  19  79 فاز 14 عسلویه 
 3  20
11  شرکت زلال ایران (سهامی خاص)  مرداد 1390  1  5  5 دارخوین 
10 شرکت پایندان (سهامی خاص) تیر 1390 4 20 80 فاز 14 عسلویه
9 شرکت مهندسی تکناب(سهامی خاص) تیر 1390   1  2  2 باغ موزه بانک مرکزی
تهران
8 شرکت مهندسی تکناب(سهامی خاص) خرداد 1390  1  15  15 باغ موزه بانک مرکزی
تهران
7 شرکت مازند اسانس(سهامی خاص) خرداد 1390   2  4  8  رامسر
6 دانشگاه پیام نور استان لرستان_واحد نور آباد اردیبهشت 1390   1  40  40  نور آباد لرستان
5 شرکت ساسان (سهامی عام)  فروردین 1390  1  12  12  جاده قدیم کرج
4 شرکت نوین سازان افلاک (سهامی خاص)  اسفند 1389  2  10  20 اسلامشهر تهران 
2 شرکت پایندان(سهامی خاص)  بهمن 1389  3  20  60 فاز 14 عسلویه 
1 شرکت سینا ریز جلبک قشم(سهامی خاص)  دی 1389  1  3  3 جزیره قشم