سؤالات متداول

از کدام روش برای تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده کنیم؟

    به منظور تصفیه فاضلاب بهداشتی می توان از روشهای گوناگونی استفاده کرد. اما با توجه به شرایط هر پروژه معمولاً یکی از این روشها بهترین مطابقت را با نیازها و مسائل اقتصادی خواهد داشت. مهمترین شرایطی که در انتخاب روش تصفیه فاضلاب موثر هستند، عبارتند از:

    1- منبع پذیرنده پساب (استاندارد پساب خروجی)

    2- محدودیت فضای در دسترس

    3- سهولت بهره برداری

    4- سهولت دسترسی به لوازم یدکی و تعمیرات و نگهداری

    5- قیمت

 

   بر اساس موارد فوق در اینجا یک راهنمای کلی برای انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب ارائه می شود.

 

الف) اگر از پساب برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز استفاده خواهد شد.

   در این صورت مطابق  استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست نیازی به حذف عناصر مغذی شامل نیتروژن و فسفر وجود نخواهد داشت. در این شرایط بهترین اگر حجم فاضلاب روزانه کمتر از 10 مترمکعب در شبانه روز باشد، فرآیند SBR می تواند کمترین هزینه را برای سیستم تصفیه فاضلاب در پی داشته باشد. اما در صورتیکه حجم فاضلاب تولیدی بیش از این مقدار و محدودیتی برای فضا وجود نداشه باشد، بهتزین گزینه استفاده از فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS) است. لکن اگر محدودیت فضا وجود داشت آنگاه فرآیند بهینه فرآیند IFAS خواهد بود. 

 آیا سپتیک تانک می تواند فاضلاب را مطابق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست تصفیه نماید؟

       آیا سپتیک تانک می تواند فاضلاب را مطابق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست تصفیه نماید؟

     بطور کلی سپتیک تانک تنها یک واحد برای پیش تصفیه فاضلابها به خصوص فاضلابهای بهداشتی و انسانی است. سپتیک تانکها در شرایط معمول دارای راندمان حداکثر 35 درصد در حذف آلودگی هستند و بنابراین نمی توان از آنها برای تصفیه فاضلاب مطابق استاندارد استفاده کرد.

     اگرچه افزایش زمان ماند سپتیک تانک باعث افزایش راندمان آن می شود اما این افزایش به اندازه ای نیست که راندمان تصفیه به حدود استاندارد برسد.